วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วิทยาศาสตร์น่ารู้

 

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร (02) 354 5730-40


งานและพลังงาน


ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร (02) 354 5730-40

โลกและการเปลี่ยนแปลง


ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร (02) 354 5730-40


ดาราศาสตร์

จุดประสงค์การเรียนรู้
1.นักเรียนสามารถอธิบายทฤษฎีการกำเนิดเอกภพได้
2.นักเรียนสามารถอธิบายทฤษฎีการกำเนิดระบบสุริยะได้
3.นักเรียนสามารถอธิบายทฤษฎีการกำเนิดโลกได้
4.นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับกาแลกซีและจัดแบ่งประเภทของกาแลกซีได้
5.นักเรียนสามารถบอกส่วนประกอบของระบบสุริยะและปฎิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะได้ 
6.นักเรียนสามารถระบุตำแหน่งและอธิบายลักษณะของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะได้ไฟฟ้า


:การผลิตกระแสไฟฟ้า: 
:::::ไดนาโม::::: 
::::วงจรไฟฟ้า:::: 
::::::การต่อหลอดไฟฟ้า::::: 
:::::การวัดกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า และความต้านทานไฟฟ้า::::: 
::::::กระแสไฟฟ้าและความต้านทาน::::: 
::::::การต่อความต้านทานไฟฟ้า::::: 
::::::กฏของโอห์ม::::: 
::::::กำลังไฟฟ้า::::: 
::::::พลังงานไฟฟ้า::::: 
::::::การคำนวณค่าไฟฟ้า::::: 
::::::เครื่องใช้ไฟฟ้าและประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า::::: 
::::::รู้จักใช้ไฟฟ้าให้คุ้มค่า::::: 
::::::ข้อควรปฏิบัติในการใช้เครื่องไฟฟ้าอย่างปลอดภัย::::: 

รวมความรู้

แรง และการแคลื่อนที่

รวมความรู้วิทยาศาสตร์

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์

50 สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

10 นักวิทยาศาสตร์ดัง

Sudoku


กลุ่มเกมคณิตศาสต์แบบภาพเคลื่อนไหว Flash Player Movie

 • Math Attack: เกมต่อสู้กับเชื้อโรค

 • Math Mountain: เกมไต่เขาลุ้นระทึก

 • Math DigitZ: เกมรวมกลุ่มตัวเลข

 • Quick Math: เกมคิดเลขเร็ว บวก ลบ คูณ หาร

 • Make 24: เกมสร้างสมการจากไพ่ให้เท่ากับ 24

 • Math Man: เกมแมทแมนก่อนถูกกิน

 • Multiflyer: เกมปฏิบัตการล่าอวกาศ

 • Thai Math Game: เกมแก้ปัญหาบวก ลบ คูณ หาร

 • Guess Decimal Game: เกมทายทศนิยมสองตำแหน่ง

 • Number Game: เกมฉันคือจำนวนใด

 • Spatial Sense Game: กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้สึกเชิงปริภูมิ

 • Amazing Number Game: ความอัศจรรย์ของจำนวน

 • Hexagon Game: กิจกรรมหกเหลี่ยมคู่แฝด

 • Blog Pattern Game: กิจกรรมแบบบล็อก

 • Speedway Game: เกมบันไดงูทศนิยม

 • Sudoku Game: เกมโซดูกุออนไลน์ เล่นคลายเครียด

 • Tower of Hanoi: หอคอยของฮานอย

กลุ่มเกมคณิตศาสต์แบบมาตรฐาน Java Application, Standard Edition

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Science and Technology for Kids


บทนำ... วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์นำมาสู่ความรู้ใหม่ๆ เพื่อใช้ในการสร้างสรรค์เทคโนโลยี
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์บ่งบอกถึงความเจริญก้าวหน้าของมนุษยชาติ

เชิญเลือกหัวข้อที่ท่านสนใจทางด้านล่างครับ
  
 
Creature : สิ่งมีชีวิต

การมองเห็น

การรับกลิ่นและรส 1

การรับกลิ่นและรส 2

การเจริญเติบโตของพืช

การเจริญเติบโตของพืช ตอน2

การแบ่งนิวเคลียส 1

การแบ่งนิวเคลียส 2

การได้ยิน

จุลินทรีย์

ซากดึกดำบรรพ์

ทางเดินอาหาร

พันธุศาสตร์1

พันธุศาสตร์2

พันธุศาสตร์3

พันธุศาสตร์4

มหายุคพรีแคมเบรียน

มหายุคพาลีโอโซอิก

มหายุคมีโซโซอิก

ระบบกล้ามเนื้อ 1

ระบบกล้ามเนื้อ 2

ระบบกล้ามเนื้อ 3

ระบบประสาท 1

ระบบประสาท 2

ระบบหมุนเวียนโลหิต

ระบบหายใจ 1

ระบบหายใจ 2

ระบบโครงกระดูก 1

วิวัฒนาการมนุษย์

สมอง 1

สมอง 2

สารอาหาร1

สารอาหาร2

สารอาหาร3

สารอาหาร4

สารอาหาร5

หน่วยพันธุกรรม

อาณาจักรพืช 1

อาณาจักรพืช 2

อาณาจักรพืช 3

อาณาจักรพืช 7

อาณาจักรพืช 8

อาณาจักรพืช 9

อาณาจักรฟังไจ

อาณาจักรสัตว์ 1

อาณาจักรสัตว์ 2

อาณาจักรสัตว์ 3

อาณาจักรสัตว์ 4

อาณาจักรสัตว์ 5

อาณาจักรสัตว์ 6

ฮอร์โมนและต่อมไร้ท่อ 1

ฮอร์โมนและต่อมไร้ท่อ 2

ฮอร์โมนและต่อมไร้ท่อ 3

เชื้อโรค

เซลล์

โรคไข้หวัดนก

โรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009

ไวรัส
Earth : โลก

การรีไซเคิล

ดิน

ปรากฏการณ์ลานีญา

ปรากฏการณ์เรือนกระจก

ปรากฏการณ์เอลนินโย่

ปิโตรเลียม

พายุ

ฟ้าผ่า

ภาวะโลกร้อน

ภูเขาไฟ

มลภาวะ

ระบบนิเวศ

วิวัฒนาการของโลก

สึนามิ

หิน

อากาศ

เมฆ

แผ่นดินไหว

โอโซน
Energy : พลังงาน

คลื่น

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ความร้อน

พลังงาน

พลังงานนิวเคลียร์

พลังงานหมุนเวียน 1

พลังงานหมุนเวียน 2

รังสีอินฟราเรด

เสียง

เสียง2

แม่เหล็ก

แสง
ForceAndMotion : แรงและการเคลื่อนไหว

กฏของนิวตัน

กฏของนิวตัน ตอน2

การเคลื่อนที่วิถีโค้ง

ของไหล 1

ของไหล 2

ของไหล 3

ความยืดหยุ่น 1

ความยืดหยุ่น 2

ระบบอนุภาค

สนามแม่เหล็ก 1

สนามแม่แหล็ก 2

แรงลอยตัว

โมเมนตัม
Matter : สสาร

กรด-เบส

กรด-เบส ตอน2

กัมมันตภาพรังสี

ตารางธาตุ 1

ตารางธาตุ 2

ธาตุ

ปฏิกิริยาเคมี 1

ปฏิกิริยาเคมี 2

ปริมาตรและความดัน

พอลิเมอร์ 1

พอลิเมอร์ 2

พันธะเคมี 1

พันธะเคมี 2

พันธะโควาเลนต์ 1

พันธะโควาเลนต์ 2

วัฏจักรของสสาร

สถานะ

อะตอม

โครงสร้างอะตอม 1

โครงสร้างอะตอม 2

ไฟฟ้าเคมี 1

ไฮโดรคาร์บอน 1

ไฮโดรคาร์บอน 2

ไฮโดรคาร์บอน 3

ไฮโดรคาร์บอน 4

ไฮโดรคาร์บอน 5
Space : อวกาศ

จันทรุปราคา1

ดวงอาทิตย์ 1

ดวงอาทิตย์ 2

ดาวฤกษ์

ดาวหาง

ระบบสุริยะ 1

ระบบสุริยะ 2

สุริยุปราคา1

หลุมดำ
 
Science and Technology for Kids
CREATED BY...
Flash Project Team
The Library of King Mongkut's University of Technology Thonburi
COPYRIGHT © 2004 KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI.
ALL RIGHTS RESERVED.
Redistribution and use in source and binary forms of this product are not allowed.ขอขอบคุณที่มา